Marifoonweerbericht uitgegeven door het KNMI
The weatherforecast for Netherlands coastal waters and adjacent lakes and estuaries
English version below the Dutch text

English

Code groen

Marifoonbericht

Opgesteld: woensdag 27 mei 2020 12.22 uur

Waarschuwing voor de scheepvaart:

Er zijn geen waarschuwingen van kracht

Weeroverzicht:


Weeroverzicht:

Hoog boven de Doggersbank trekt langzaam naar het oosten van Humber.

Verwachting van 14:00 tot 02:00 uur:

Vlissingen Hoek van Holland IJmuiden IJsselmeer Marken
noord tot noordoost 3-4, toenemend 4-5,zicht goed

Zierikzee
noord 3-4, mogelijk 5, later ruimend noordoost,zicht goed

Texel
noord 3-4, krimpend noordoost,zicht goed, eerst mogelijk matig tot slecht

Rottum Delfzijl
noord tot noordoost 3-4, tijdelijk 5,zicht goed, eerst mogelijk matig tot slecht

Harlingen
noord 3-4, tijdelijk 5, krimpend noordoost,zicht goed, eerst mogelijk matig tot slecht

Verwachting van 02:00 tot 14:00 uur:

Vlissingen Hoek van Holland IJmuiden
noordoost 4-5, spoedig afnemend 3-4,zicht goed

Zierikzee
noordoost 3-4, tijdelijk krimpend oost,zicht goed

Texel Harlingen
noordoost 3-4, later krimpend noord,zicht goed

Rottum Delfzijl
noord tot noordoost 3-4, krimpend noord tot noordwest,zicht goed

IJsselmeer Marken
noordoost 4-5, spoedig afnemend 3-4, later krimpend noord,zicht goed


Een volgend bericht wordt omstreeks woensdag 27 mei 2020 20.00 uur uitgegeven
Alle tijden zijn in lokale tijd


----------------------------------------------------------------------------------
English

Code groen

Coastal waters

The weatherforecast for Netherlands coastal waters and adjacent lakes and estuaries.

Issued: 27 may 2020 10:22 UTC

A warning to shipping:

There are no warnings.

Synopsis:


Synopsis:

high over the Dogger moving slowly moving east of Humber.

Forecast valid from 12:00 to 00:00 UTC:

Flushing Hook of Holland IJmuiden IJsselmeer Marken
north to northeast 3-4, increasing 4-5, visibility good

Zierikzee
north 3-4, possibly 5, later veering northeast, visibility good

Texel
north 3-4, backing northeast, visibility good, first possibly moderate to poor

Rottum Delfzijl
north to northeast 3-4, temporary 5, visibility good, first possibly moderate to poor

Harlingen
north 3-4, temporary 5, backing northeast, visibility good, first possibly moderate to poor

Forecast valid from 00:00 to 12:00 UTC:

Flushing Hook of Holland IJmuiden
northeast 4-5, soon decreasing 3-4, visibility good

Zierikzee
northeast 3-4, temporary backing east, visibility good

Texel Harlingen
northeast 3-4, later backing north, visibility good

Rottum Delfzijl
north to northeast 3-4, backing north to northwest, visibility good

IJsselmeer Marken
northeast 4-5, soon decreasing 3-4, later backing north, visibility good


Next forecast will be approximately issued at Wednesday 27 may 2020 18.00 UTC.


----------------------------------------------------------------------------------