Actuele Berichten

Dit betreft vaaraanwijzingen, waarschuwingen en/of andere mededelingen die van belang zijn voor een veilige scheepvaart in het interessegebied van wcikaartennederland.

IJsselmeer; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm verondieping geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Aanloop Workum
Aan de rode zijde tussen de W-6 en de W-10 een ondiepte in de vaargeul, scheepvaart wordt verzocht de positie ruim te passeren.
(Midden Nederland , District Noord , 31 , 13-02-2020)

Boontjes; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm verondieping geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Van Harlingen tot Kornwerderzand
· maandag 10 februari 2020 11:00 tot nader bericht
Meerdere verondiepingen van maximaal 50 cm.
(Noord Nederland , District West , 10-02-2020)

NOORDZEE. WESTGAT. BOSCHGAT.

Het gebied tussen onderstaande posities is dichtgeslibd.
Below mentioned area bound by positions has been silted up.
53-27.17 N 005-33.48 E
53-26.46 N 005-33.05 E
53-26.43 N 005-35.64 E
53-27.03 N 005-35.24 E
53-27.17 N 005-33.48 E

(BaZ 43(T)/20)

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Zie verder https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2018/doorvaart/

Bevaarverbod Duitse Windmolenparken
Bekanntmachung für Seefahrer 51/17    WSA Wilhelmshaven, 07.07.2017
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Allgemeinverfügung
aktuell gültig:     ja
Karte(n):     D87
Geografische Angabe in:     WGS 84
Geografische Lage:     OWP Alpha Ventus OWP Borkum Riffgrund I OWP Borkum Riffgrund II OWP Trianel Windpark Borkum OWP Merkur Offshore Konverterplattformen DolWin Alpha und DolWin Gamma
Zeit der Ausführung:     sofort
Gültig von:     07.07.17
Gültig bis (einschl.):     auf Widerruf
Angaben:
Durch eine Allgemeinverfügung ist das Befahren der Sicherheitszonen um die genannten Windparks und Konverterplattformen verboten.
Die Sicherheitszonen umfassen die Verkehrsflächen im Bereich der o.g. Offshore-Anlagen und erstrecken sich in 500 m Abstand gemessen von der Verbindungslinie der den äußeren Rand der jeweiligen Offshore-Anlagen der in der Allgemeinverfügung näher bezeichneten Positionen.
Die Allgemeinverfügung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ist im Bundesanzeiger, BAnz AT 28.06.17 B3 bekanntgemacht worden.
Aushang bis:     31.08.2017
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Vanaf 1 juni 2017: Nieuwe routes in de Noordzee en Varen in windparken

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde
vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes.
Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en
België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering
op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.
De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de
kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat
activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.
Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door
Nederlandse windparken;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en
verkeersscheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en
aansluitende routes;
• Aanpassing van ankergebieden.
 
België en Nederland hebben afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:
• Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.
• Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.
• In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen
waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.
(Bijlage bij BaZ 2017-04/072(P) Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

 

2020  wcikaartennederland   elektronische navigatie  zeekaarten Nederland