Actuele Berichten

Dit betreft vaaraanwijzingen, waarschuwingen en/of andere mededelingen die van belang zijn voor een veilige scheepvaart in het interessegebied van wcikaartennederland.

Blauwe Balg, nieuwe vaarroute

Blauwe Balg zuid/Waardgronden;
Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheep-
vaart:
Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood
positie 53-21.2400 N 005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood
positie 53-21.5060 N 005-34.0590 E
Extra informatie:
- Minst gepeilde diepte NAP-50 cm;
- Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
- Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
- Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.
Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:
positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

Markermeer; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid

Ivm drijvend materiaal geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Hoornsche Hop variabel
· woensdag 5 juni 2019 16:45 tot nader bericht
Hoornsche Hop, losdrijvende veengronden
(Midden Nederland , District Noord , CMIJ , 05-06-2019)

VERSCHENEN HERNIEUWDE UITGAVE KAART 1803

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1803 WESTERSCHELDE. VLISSINGEN TOT ANTWERPEN EN KANAAL VAN GENT NAAR
TERNEUZEN.
Nieuwe uitgave april 2019.
Hiermee vervalt de vorige uitgave.
(BaZ 155/19)

WATERPLANTEN

zie deze pdf van Rijkswaterstaat:Veelgestelde vragen waterplanten - April 2019.pdf

VERSCHENEN HERNIEUWDE UITGAVE KAART 1811

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1811 WADDENZEE. WESTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST
Nieuwe uitgave maart 2019.
Hiermee vervalt de vorige uitgave.
(BaZ 127/19)

NOTICE TO ALL MARINERS WHO USE GPS EQUIPMENT.

Op 6-7 april 2019, zal een parameter in het GPS systeem naar nul verspringen, zg. "GPS Week
Number Rollover". Dit kan effect hebben op oudere GPS apparatuur, of apparatuur die niet recent is
geüpdate.
Indien u een relatief nieuw GPS apparaat heeft, is het waarschijnlijk dat het bestand is tegen de
komende verandering. Indien u uw apparatuur regelmatig voorziet van fabrieksaanpassing en
software updates is het waarschijnlijk ook bestand tegen de komende verandering. Neem bij twijfel
contact op met uw leverancier.
Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komende verandering, wordt alle gebruikers van GPS
apparatuur die niet zeker zijn van een goede voorbereiding aangeraden om hun apparaten te
updaten of bij hun leverancier navraag te doen.
(BaZ 123/29)

Verschenen is de hernieuwde uitgave van:

1812 WADDENZEE. OOSTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST.
Nieuwe uitgave maart 2019.
Hiermee vervalt de vorige uitgave.
(BaZ 111/19)

Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde:

Download flyer marifoonblokindeling Westerschelde

 

NOORDZEE. TSS TERSCHELLING - GERMAN BIGHT.

In de oostwaartse verkeersbanen "TSS of Vlieland" en "TSS Terschelling - German Bight" liggen
vele gezonken containers. In het gebied tussen de verkeersbaan en de
Waddeneilanden liggen ook containers op de zeebodem.
In de oostwaartse verkeersbaan en het gebied ten zuiden daarvan tot de Waddeneilanden vinden
vanaf Vlieland tot Borkum survey en bergingswerkzaamheden plaats met diverse schepen.
(BaZ 45(T)/19)

Vaarwater langs Steile Bank - Vrouwezand; mededeling; beschikbare waterdiepte

Ivm verondieping geldt het volgende:
- Beschikbare waterdiepte Vaarwater langs Steile Bank Vrouwezand
· dinsdag 7 augustus 2018 21:00 tot nader bericht
De scheepvaart die langs de Steile Bank vaart dient de rode hoofdbetonning te volgen i.v.m. ondiepte bij de Steile Bank.
(Midden Nederland , District Noord , CMIJ , 07-08-2018)

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Zie verder https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2018/doorvaart/

 Veerse Meer; mededeling;

Ivm overige geldt het volgende:
Vanaf 3 april 2018, wordt bij windsnelheden groter dan 10,7 m/sec, dus vanaf 6 Beaufort en hoger (gemiddeld over 10 minuten) en ongeacht de windrichting, de basculebrug Oosterscheldezijde over de Zandkreeksluis te Kats, niet bediend voor het doorgaande scheepvaartverkeer.
(Zee en Delta , District Noord , 30 , 21-03-2018)

Bevaarverbod Duitse Windmolenparken
Bekanntmachung für Seefahrer 51/17    WSA Wilhelmshaven, 07.07.2017
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Allgemeinverfügung
aktuell gültig:     ja
Karte(n):     D87
Geografische Angabe in:     WGS 84
Geografische Lage:     OWP Alpha Ventus OWP Borkum Riffgrund I OWP Borkum Riffgrund II OWP Trianel Windpark Borkum OWP Merkur Offshore Konverterplattformen DolWin Alpha und DolWin Gamma
Zeit der Ausführung:     sofort
Gültig von:     07.07.17
Gültig bis (einschl.):     auf Widerruf
Angaben:
Durch eine Allgemeinverfügung ist das Befahren der Sicherheitszonen um die genannten Windparks und Konverterplattformen verboten.
Die Sicherheitszonen umfassen die Verkehrsflächen im Bereich der o.g. Offshore-Anlagen und erstrecken sich in 500 m Abstand gemessen von der Verbindungslinie der den äußeren Rand der jeweiligen Offshore-Anlagen der in der Allgemeinverfügung näher bezeichneten Positionen.
Die Allgemeinverfügung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ist im Bundesanzeiger, BAnz AT 28.06.17 B3 bekanntgemacht worden.
Aushang bis:     31.08.2017
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Vanaf 1 juni 2017: Nieuwe routes in de Noordzee en Varen in windparken

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde
vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes.
Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en
België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering
op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.
De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de
kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat
activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.
Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door
Nederlandse windparken;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en
verkeersscheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en
aansluitende routes;
• Aanpassing van ankergebieden.
 
België en Nederland hebben afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:
• Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.
• Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.
• In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen
waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.
(Bijlage bij BaZ 2017-04/072(P) Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

 

2019  wcikaartennederland   elektronische navigatie  zeekaarten Nederland