Actuele Berichten

Dit betreft vaaraanwijzingen, waarschuwingen en/of andere mededelingen die van belang zijn voor een veilige scheepvaart in het interessegebied van wcikaartennederland.

26-03-2020 VERSCHENEN HERNIEUWDE UITGAVE KAART 1811 en 1812

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1811 WADDENZEE. WESTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST
Nieuwe uitgave maart 2020.
Hiermee vervalt de vorige uitgave.

Verschenen is de hernieuwde uitgave van
1812 WADDENZEE. OOSTBLAD EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST
Nieuwe uitgave maart 2020.
Hiermee vervalt de vorige uitgave.

(BaZ 120/20 en 121/20)

24-03-2020 Algemeen Nederland

Op diverse vaarwegen in het land wordt de winterbediening voor bruggen en sluizen verlengd tot nader bericht, ook worden op sommige vaarwegen bruggen en sluizen alleen nog bediend voor beroepsvaart, dus niet meer voor de recreatievaart.

Met betrekking tot de Staande Mast Route geldt vooralsnog het volgende:

Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag 00:00 tot 04:00
· vrijdag 27 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag 10:00 tot 18:00
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar te bedienen objecten zoveel als mogelijk is in stand te houden. Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken. Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen. Van de staande mastroute via Haarlem wordt de Buitenhuizerbrug tot ca woensdag 1 april niet bediend.

Eemshaven, Delfzijl

Ondanks dat onderstaande wijziging sinds 01-01-2018 van kracht is worden nog regelmatig de oude roepnamen van de blokkanalen in de Eemshaven en Delfzijl gebruikt.
De correcte roepnamen voor de VTS in Delfzijl en de Eemshaven zijn:
Eemshaven: VHF-blokkanaal 01 roepnaam: VTS Eemshaven
Delfzijl: VHF-blokkanaal 03 roepnaam: VTS Delfzijl
Delfzijl & Eemshaven: VHF-kanaal 66 roepnaam: Havendienst Delfzijl/Eemshaven
(Delfzijl/Eemshaven Port Control)

IJsselmeer; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm verondieping geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Aanloop Workum
Aan de rode zijde tussen de W-6 en de W-10 een ondiepte in de vaargeul, scheepvaart wordt verzocht de positie ruim te passeren.
(Midden Nederland , District Noord , 31 , 13-02-2020)

Boontjes; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm verondieping geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Van Harlingen tot Kornwerderzand
· maandag 10 februari 2020 11:00 tot nader bericht
Meerdere verondiepingen van maximaal 50 cm.
(Noord Nederland , District West , 10-02-2020)

NOORDZEE. WESTGAT. BOSCHGAT.

Het gebied tussen onderstaande posities is dichtgeslibd.
Below mentioned area bound by positions has been silted up.
53-27.17 N 005-33.48 E
53-26.46 N 005-33.05 E
53-26.43 N 005-35.64 E
53-27.03 N 005-35.24 E
53-27.17 N 005-33.48 E

(BaZ 43(T)/20)

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Zie verder https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2018/doorvaart/

Bevaarverbod Duitse Windmolenparken
Bekanntmachung für Seefahrer 51/17    WSA Wilhelmshaven, 07.07.2017
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Allgemeinverfügung
aktuell gültig:     ja
Karte(n):     D87
Geografische Angabe in:     WGS 84
Geografische Lage:     OWP Alpha Ventus OWP Borkum Riffgrund I OWP Borkum Riffgrund II OWP Trianel Windpark Borkum OWP Merkur Offshore Konverterplattformen DolWin Alpha und DolWin Gamma
Zeit der Ausführung:     sofort
Gültig von:     07.07.17
Gültig bis (einschl.):     auf Widerruf
Angaben:
Durch eine Allgemeinverfügung ist das Befahren der Sicherheitszonen um die genannten Windparks und Konverterplattformen verboten.
Die Sicherheitszonen umfassen die Verkehrsflächen im Bereich der o.g. Offshore-Anlagen und erstrecken sich in 500 m Abstand gemessen von der Verbindungslinie der den äußeren Rand der jeweiligen Offshore-Anlagen der in der Allgemeinverfügung näher bezeichneten Positionen.
Die Allgemeinverfügung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ist im Bundesanzeiger, BAnz AT 28.06.17 B3 bekanntgemacht worden.
Aushang bis:     31.08.2017
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Vanaf 1 juni 2017: Nieuwe routes in de Noordzee en Varen in windparken

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde
vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes.
Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en
België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering
op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.
De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de
kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat
activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.
Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door
Nederlandse windparken;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en
verkeersscheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en
aansluitende routes;
• Aanpassing van ankergebieden.
 
België en Nederland hebben afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:
• Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.
• Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.
• In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen
waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.
(Bijlage bij BaZ 2017-04/072(P) Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

 

2020  wcikaartennederland   elektronische navigatie  zeekaarten Nederland